website authoring software

PLANOVI ARMATURE

Crteži armature su neophodni za pravilnu i korektnu ilustraciju rasporeda betonskog čelika u armirno betonskim elementima, oni služe kao sredstvo komunikacije između projektanta i izvođača radova.
Planovi armature se pripremaju na osnovu statičkog proračuna i planova oplate.
Na planovima armature prikazuju se pojedinačne i konkretne šipke i mreže koje se klasifikuju prema obliku, dužini, kvalitetu i njihovom prečniku.
Na planu armature pozicije su sažete tako da omogućavaju jednostavan i brz pregled istih (Izvod armature).
Za izradu gore pomenutih planova primenjujemo moderan i inovativan pristup što podrazumeva kao početnu fazu kreiranje 3D modela koji odražava gemotrijski oblik objekta. Pogledi, horizontalni i vertikalni preseci se automatski generišu, isto tako i ažuriraju pri naknadnim promenama modela.
Pored svega toga potrebno je veliko iskustvo i znanje da bi se iskontrolisao sam softwer i prilagodili izlazni crteži na maksimalni nivo.
Armatura se polaže u sam 3D model, na taj način su svi preseci adekvatno ažurirani, te je nivo greške sveden na minimum. 

PRIMERI

PODEST I STEPENICE

Adresa

Bulevar Arsenija Čarnojevića 25
11070
Novi Beograd

Kontakt

Email: info@ibsb.eu 
Phone: +381 655683983